ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/12/1976

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 1) -הצעת ח"כ מדאב הצעת החוק לשינוי שיטת הבחירות; חוק יסוד: זכויות האדם - סיכומי ועדת משנה לחוקי יסוד (נוסח לוועדה מ-21.07.75); שאלה בעניין שביתת הפרקליטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים