ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/11/1976

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975; פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים