ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/11/1976

חוק איסור פרסום זהותו של עציר; חוק איסור פרסום זהותו של עציר - 1) של חבר-הכנסת א. מלמד 2) של חברי-הכנסת א. אולמרט ו-י. בארי; חוק הבטחת תגמולי ביטוח לצד שלילי, התשל"ז-1976; פקודת-הדואר (נוסח חדש), התשל"ו-1976; פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים