ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/11/1976

הצעה לדיון בנושא: הפרקליטים בשירות המדינה; חוק איסור פרסום שמו של עציר, התשל"ו-1975 הצעת חבר-הכנסת א. מלמד חוק איסור פרסום שמו של עציר, התשל"ו-1975 הצעת חברי הכנסת א. אולמרט וי. בארי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים