ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/11/1976

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-19763

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים