ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/11/1976

חוק איסור פרסום זהותו של עציר, התשל"ה-1976 הצעת חה"כ א. מלמד חוק איסור פרסום שמו של עציר, התשל"ו-1975 הצעת חברי הכנסת א. אולמרט ו-י. בארי; חוק תגמולי ביטוח לצד שלישי, התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים