ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/10/1976

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976; הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק יסוד: הממשלה; חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 11), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים