ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/10/1976

דו"ח פרופ' ידין על השתתפותו בועידת האג; הודעה על פגישת התייעצות עם ועדת הכספים בעניין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בקשר עם העלאת הפרמיות; חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הצבעה במכשיר הצבעה), התשל"ו-1976-הצעת קבוצת חברי כנסת; חוק הביטוח, התשל"ה-1975; חוק הנאמנות, התשל"ה-1974-העברה לוועדת משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים