ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/10/1976

חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הצבעה במכשיר הצבעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים