ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/07/1976

תקנות החברות (כללים בדבר כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), התשל"ו 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים