ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/07/1976

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 1), התשל"ה-1975 החלטה עקרונית מוקדמת בעניין הצורך ב-61 קולות; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ה-1975 - הצעה חה"כ מ. שחל; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) - הצעת חה"כ מ. בן -פורת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים