ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/07/1976

תקנות בדבר מבחנים לחישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון; שאלה בעניין סדר עבודת ועדת המשנה לחוקי יסוד; תקנות חוקרים פרטיים (רכישת חלקו של חבר), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים