ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/07/1976

הצעות לסדר היום בעניין בקשת הסגרה של טוביה שוורץ - סדר ומועד הדיון בוועדה; הצעות לסדר היום בעניין עונש מוות - סדר ומועד הדיון בוועדה; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975 חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ה-1975 - הצעת חה"כ מ. שחל; חוק יסוד: הכנסת (תיקון); חוק הבחירות לכנסת (תיקון) (הצעות חה"כ מ. בן-פורת; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים