ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1976

חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הצבעה במכשיר הצבעה), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים