ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/07/1976

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975 חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ב-1975 - הצעת ח"כ מ. שחל; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5) חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 8) - איחוד החוקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים