ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/06/1976

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים