ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/06/1976

דרישת חבר הכנסת אליעד לרביזיה בחוק הבנקאות; ועדה לדיון בהצעת חוק הפסקת הריון; חוק הבחירות לכנסת (תיקון) (מס' 6), התשל"ו-1976. חוק הבחירות לכנסת (הצבעה במכשיר הצבעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים