ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/06/1976

הרכב הוועדה המשותפת לדיון בחוק תיקון דיני עונשין (הפלות), התשל"ו-1976; חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975 חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10), התשל"ג-1973; חוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל"ה-1975 (רביזיה לסעיף 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים