ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/06/1976

חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון מס' 3), התשל"ה-1976; חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים