ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/06/1976

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975; חוק פסיקת ריבית (תיקון), התשל"ה-1975 חוק פסיקת ריבית (תיקון), התשל"ו-1976 הצעת ח"כ מ. ניסים; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים