ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1976

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6), התשל"ד-1974 - הצעת ח"כ ז. שובל; חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10), התשל"ג-1973; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976 רביזיה על סעיף 10-שתיקת הנאשם (נוסח לוועדה מ-10.03.76); חוק פסיקת ריבית (תיקון) - הצעת ח"כ מ. נסים; חוק פסיקת ריבית (תיקון), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים