ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/05/1976

אישור תקנות לפי פקודת החברות; חוק הנוטריונים (תשל"ו-1976); חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974 החלטה בעניין רביזיה על סעיף 6-שתיקת הנאשם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים