ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/05/1976

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6), התשל"ד 1974 ח"כ שובל; חוק יסוד הכנסת (תיקון מס' 5) הצעת ח"כים ארבלי וגז; חוק יסוד הכנסת (תיקון) הצעת -ח"כ בן פורת; חוק יסוד הכנסת (תיקון) הצעת ח"כ שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים