ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/05/1976

חוק הבחירות לכנסת תיקון מס' 6), התשל"ו 1976 שובל; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5) ארבלי וגז; חוק יסוד: הכנסת (תשי"ח) - (תיקון) שחל; חוק יסוד הכנסת (תיקון) בן פורת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים