ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/05/1976

חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי-צבא-הגנה-לישראל- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ו-1976; חוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים