ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/05/1976

חוק להארכת תוקפן של תקנות -שעת חירום (השטחים המוחזקים ע"י צבא הגנה לישראל -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ו 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים