ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/03/1976

חוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל"ה-1975 חוק בתי-הדין להגנת הצרכן, התשל"ד-1974 הצעת ח"כ ד. זכין; חוק שיפוט בתי-דין יהודים קראים (נישואין וגירושין), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים