ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/03/1976

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5) - הצעת קבוצת חברי כנסת (בהתאם לדרישת חברי ועדה, על-פי סעיף 72 לתקנון הכנסת); שאלת עריכת רביזיה שנייה בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974 - שאלת זכות השתיקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים