ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1976

חוק הירושה (תיקון מס' 3), התשל"ד-1974 חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים