ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/03/1976

חוק הגנת הדייר (תיקון), התשל"ו-1975; חוק הירושה (תיקון מס' 3), התשל"ד-1974; חוק הנוטריונים; חוק שיפוט בתי-דין יהודים קראים (נישואין וגירושין), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים