ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/03/1976

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5); חוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים