ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/02/1976

חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974 חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974; חוק פסיקת ריבית (תיקון), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים