ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/02/1976

חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974 (הצעת חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו); חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974 (הצעת חה"כ ח'. גרוסמן); חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5) (הצעת חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו ומ. גז); חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 6), התשל"ד-1974 (הצעת חה"כ ז. שובל); חוק יסוד: הכנסת (תשי"ח) (הצעת חה"כ מ. שחל); חוק הבחירות לכנסת (תיקון) (הצעת חה"כ ח. גרוסמן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים