ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/02/1976

חוק הנוטריונים; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 10), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים