ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/02/1976

חוק הירושה (תיקון מס' 3), התשל"ד-1974; חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974 (הצעת חה"כ ח'. גרוסמן); חוק הירושה (תיקון), התשל"ד-1974 (הצעת חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו); חוק הנוטריונים; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים