ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/01/1976

חוק הירושה (תיקון מס' 3), התשל"ד 1974; חוק השיפוט בתביעות קטנות, התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים