ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/01/1976

חוק לתיקון פקודת פשיטת רגל (מס' 8), התשל"ה-1975; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5), התשל"ה-1975; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 8), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים