ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/01/1976

חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון), התשל"ו-1975; חוק הירושה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה מס' 2), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 8), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים