ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/12/1975

חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה מס' 2), התשל"ה-1975; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 8), התשל"ה-1975; סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים