ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1975

חוק הנוטריונים; חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 13), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים