ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/12/1975

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים