ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/12/1975

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5); שאילתה למשרד המשפטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים