ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/11/1975

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 5), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים