ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/10/1975

הוראה בדבר פטור מהוראות פקודת ההקדשות לצרכי צדקה; חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית-הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון), התשל"ד-1974; תקנות הסיוע המשפטי (תיקון), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים