ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/07/1975

דברי ברכה ליועץ המשפטי לממשלה היוצא השופט שמגר, וליועץ המשפטי לממשלה הנכנס, פרופ' ברק; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים