ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/07/1975

חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון), התשל"ד-1974; חוק ההסגרה (תיקון מס' 3), התשל"ד-1973; חוק הנוטריונים (נוסח לבן); חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום (השטחים המוחזקים על-ידי-צבא-הגנה-לישראל- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים