ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/07/1975

חוק המקרקעין (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשל"ה-1975; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 6), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים