ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/07/1975

חוק הנוטריונים (נוסח לבן); חוק יסוד: משק המדינה; חוק לתיקון דיני עונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים) (תיקון), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים