ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/06/1975

חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים) (תיקון מס' 2), התשל"ה-1974; פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים