ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1975

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ג-1973; תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) תיקון, התשל"ה-1975; תקנות מרשם האוכלוסין (קבלת פרטי רישום של נרשם), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים